KONTAKT
Krásnohorská elektro s.r.o.
Krásná Hora nad Vltavou 172, 262 56
Tel.: 318 862 462, Fax: 318 862 495
e-mail: khsro@krasnohorska.cz
  • zajištění předprojektové přípravy
  • zpracování projektové dokumentace staveb energetických zařízení nízkého a vysokého napětí
  • projektování silnoproudé elektroinstalace průmyslových objektů a objektů bytové výstavby
  • projektování veřejného osvětlení

ÚVOD

Naše firma řeší projektové dokumentace podle potřeb zadavatele, na stavby v rozsahu od desítek tisíc po několik milionů. Kapacitní možnosti firmy jsou dostatečné. Při zpracování projektů, úzce spolupracujeme s technickými odborníky energetických podniků, s odbornými pracovišti na poli energetiky i s dodavatelskými firmami.